Kaiu Takakana

Description:

The Karo of Hida Kurotsu. Takakana proved to be a worthy ally of the group during Doji Nashiko’s attack on Kyuden Hida.

Bio:

Kaiu Takakana

Age of Emperors MirumotoTorgo